Podmienky spracúvania osobných údajov prostredníctvom blogu www.fitnessdezerty.sk

Prevádzkovateľom týchto webových stránok je spoločnosť Fitness factory s.r.o, A. Kmeťa 3 Levice 93405, zapísaná v Okresný súd Nitra, Oddiel: Sro, Vložka číslo 35733/N, IČO: 47 493 054,  Kontakt: info@fitnessdezerty.sk

Ako návštevník nášho webu alebo odberateľ newslettra nám zverujete svoje osobné údaje. Prečítajte si prosím vaše práva, ktoré máte v súvislosti s GDPR (Nariadenie o ochrane osobných údajov platné od 25.5.2018).

Vami poskytnuté osobné údaje spracúvame v súlade s ustanoveniami Zákona č.122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z. v aktuálnom a platnom znení (ďalej len „Zákon“), len na základe platného právneho dôvodu, a to predovšetkým oprávneného záujmu, plnenia zmluvy, zákonnej povinnosti alebo udeleného súhlasu.

Cookies

Pri prechádzaní našich webových stránok zaznamenávame vašu IP adresu, ako dlho sa na stránke zdržíte a z ktorej stránky prichádzate. Používanie cookies pre meranie návštevnosti webu a prispôsobenie zobrazenia webových stránok je bežnou praxou webových stránok pre lepšiu užívateľskú skúsenosť.

Umožňuje nám to zobrazovať vám relevantnú reklamu, ktorá vás skutočne zaujíma – na našej stránke sa nachádza len jedno reklamné okno systému adsense (v sidebare stránky), takže sa nemusíte obávať zahltenia reklamou. Taktiež nám cookies pomáhajú analyzovať naše webové stránky a zistiť, koľko ľudí ich navštevuje a odkiaľ získavame návštevnosť. Vďaka tomu sa môžeme ďalej zlepšovať a tvoriť pre vás zaujímavý blog.

Cookies pre cielenie reklamy budú spracované len na základe vášho súhlasu.

Webové stránky je možné prechádzať aj v režime, ktorý neumožňuje zbieranie osobných údajov. Používanie cookies môžete na svojom počítači zakázať.

Ako vymazať a zamedziť používanie cookies

Povoliť, zakázať alebo odstrániť Analytické cookies môžete aj vo Vašom webovom prehliadači. Ak to chcete urobiť, postupujte podľa pokynov vášho prehliadača. Zakázaním cookies ich nevymažete, musíte to urobiť osobitne.

Zistite, ako spravovať cookies v jednotlivých prehliadačoch:

Chrome

Internet Explorer

Mozilla

Safari

Poskytovanie osobných údajov tretím osobám

Pre zabezpečenie konkrétnych spracovateľských operácií, ktoré nedokážeme poskytovať vo vlastnej réžii, využívame služby alebo aplikácie spracovateľov:

  • Mailchimp (pre zasielanie newslettra)
  • Google (Google Analytics, Adsense)

Aj tieto služby sa celosvetovo prispôsobujú nariadeniam GDPR tak, aby mohli byť využívané v súlade s nimi.

Poskytovanie údajov mimo Európskej únii

Akékoľvek spracovanie osobných údajov bude vykonávané na území EU.

Zabezpečenie a ochrana osobných údajov

V maximálnej možnej miere chránime osobné údaje pomocou moderných technológií, ktoré zodpovedajú stupňu technického rozvoja.

Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte veľa práv. Ak budete chcieť niektoré z nich využiť, kontaktujte nás na info@fitnessdezerty.sk

  • Máte právo na informácie, ktoré sa napĺňa už touto informačnou stránkou so zásadami spracovania osobných údajov.
  • Podľa GDPR máte právo na prístup k osobným údajom, právo na ich opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, právo namietať proti spracúvaniu, právo na prenosnosť údajov, právo svoj súhlas so spracovaním osobných údajov odvolať a právo podať sťažnosť dozornému orgánu.
  • Ak máte pochybnosti o spracovávaní vašich osobných údajov, prosíme vás aby ste v prvom rade kontaktovali nás, aby sme mohli prípadné nedopatrenia odstrániť.

V niektorých obmedzených prípadoch môžeme vaše osobné údaje poskytnúťiným subjektom (príjemcom). Môže ísť o nasledovné prípady:

Poskytnutie tretím stranám, ak je to dovolené alebo požadované právnymi predpismi, napríklad sprístupnenie štátnym orgánom v súlade s právnymi predpismi, v prípade predaja nášho podniku alebo v prípade našej právnej ochrany.