ginkgo biloba recenzie

Ginko biloba: objavte jeho zdravotné účinky + recenzie produktov

Ginkgo Biloba (ginkgo dvojlaločné) je obľúbeným výživovým doplnkom, ktorý sa využíva najmä na podporu pamäti, mentálnej výkonnosti a  sústredenia či zlepšenie prekrvenia. Poznáte však všetky jeho účinky a recenzie? Prečítajte si, aké úžasné benefity táto rastlina ponúka.

Čo je Ginkgo Biloba?

Ginkgo biloba, niekedy jednoducho označované ako ginko, má v starovekej medicíne dlhú históriu. Pochádza z Číny a je jedným z najstarších žijúcich druhov stromov na planéte, ktorý sa už už tisíce rokov na liečbu mnohých zdravotných problémov.

Strom pozostáva z malých konárov s vejárovitými listami a produkuje plody, ktoré nie je bezpečné jesť, pretože ich semená môžu byť jedovaté. V tradičnej čínskej medicíne sa samotný list ginka používal ako prírodný liek na zdravie, ale dnešný výskum sa zameriava na extrakt z ginkga biloba vyrobený zo sušených listov.

Ginkgo je dnes populárnym výživovým doplnkom a jeho extrakt sa využíva ako spôsob na udržanie ostrej pamäte, ale aj ako liek na rôzne zdravotné problémy, ako je úzkosť, demencia a srdcové choroby. Obsahuje antioxidanty, ktoré môžu zlepšiť prietok krvi a problémy s pamäťou súvisiace s vekom. 

Extrakt z ginka je bežne dostupný vo forme tabliet, kapsúl alebo čajov. 

ginko ucinky

Zdravotné účinky Ginkgo Biloba

Ginko obsahuje vysoké hladiny flavonoidov a terpenoidov, čo sú zlúčeniny známe svojimi silnými antioxidačnými účinkami. Antioxidanty bojujú proti škodlivým účinkom voľných radikálov alebo ich neutralizujú. Mnohé z predpokladaných výhod užívania ginkga súvisia s týmito antioxidačnými účinkami.

Vďaka týmto aktívnym zložkám môžu doplnky s extraktom ginkgo biloba pomôcť zlepšiť funkciu mozgu a krvný obeh súvisiaci s krvným tlakom, pamäťou a zdravím očí. 

Tu je niekoľko zdravotných účinkov, ktoré môžeme užívaním ginkga dosiahnuť:

1. Môže pomôcť znížiť zápal

Zápal je súčasťou prirodzenej reakcie tela na zranenie alebo inváziu cudzorodej látky.

Pri zápalovej reakcii sa aktivujú rôzne zložky imunitného systému, aby bojovali proti cudziemu votrelcovi alebo liečili poranenú oblasť.

Niektoré chronické ochorenia spúšťajú zápalovú reakciu, aj keď nie je prítomné žiadne ochorenie alebo zranenie. V priebehu času môže tento nadmerný zápal spôsobiť trvalé poškodenie telesných tkanív a DNA.

Roky výskumu na zvieratách a v skúmavkách ukazujú, že extrakt z ginka môže znížiť markery zápalu v ľudských aj zvieracích bunkách pri rôznych chorobných stavoch.

Niektoré špecifické stavy, pri ktorých extrakt z ginka znižuje zápal, zahŕňajú:

 • artritídu
 • zápalové ochorenie čriev (IBD)
 • rakovinu
 • ochorenie srdca
 • mŕtvicu

Aj keď sú tieto údaje povzbudivé, pred vyvodením konkrétnych záverov o úlohe ginka pri liečbe týchto zložitých chorôb sú potrebné štúdie na ľuďoch.

2. Zlepšuje krvný obeh a zdravie srdca

V tradičnej čínskej medicíne sa semená ginkga používali na otvorenie „kanálov“ energie do rôznych orgánových systémov vrátane obličiek, pečene, mozgu a pľúc.

Jedna staršia štúdia u ľudí so srdcovým ochorením, ktorí užívali ginkgo, odhalila okamžité zvýšenie prietoku krvi do viacerých častí tela. Bolo to pripísané 12% zvýšeniu hladín cirkulujúceho oxidu dusnatého, zlúčeniny zodpovednej za dilatáciu krvných ciev.

Podobne ďalšia štúdia z roku 2008 preukázala rovnaký účinok u starších dospelých, ktorí boli liečení extraktom z ginkga.

Ďalší výskum tiež poukazuje na ochranné účinky ginka na zdravie srdca, mozgu a prevenciu mŕtvice. Existuje viacero možných vysvetlení, jedným z nich môžu byť protizápalové zlúčeniny prítomné v rastline.

Na úplné pochopenie toho, ako ginkgo ovplyvňuje krvný obeh a zdravie srdca a mozgu, je potrebný ďalší výskum.

3. Môže znižovať symptómy psychických porúch a demencie

Ginkgo bolo opakovane hodnotené pre svoju schopnosť znižovať úzkosť, stres a ďalšie symptómy spojené s Alzheimerovou chorobou a kognitívnym poklesom spojeným so starnutím.

Celkovo sú výsledky výskumu v tejto oblasti rozporuplné. Niektoré štúdie ukazujú výrazné zníženie miery kognitívneho poklesu u ľudí s demenciou užívajúcich ginkgo, ale iné nedokážu zopakovať tento výsledok.

Napríklad jeden prehľad 21 štúdií odhalil, že pri použití v spojení s konvenčnou medicínou môže extrakt z ginka zvýšiť funkčné schopnosti u pacientov s miernou Alzheimerovou chorobou. Ďalší prehľad hodnotil štyri štúdie a zistil významné zníženie spektra symptómov spojených s demenciou, keď sa ginkgo užívalo 22–24 týždňov.

Tieto pozitívne výsledky by mohli súvisieť s úlohou, ktorú môže ginkgo zohrávať pri zlepšovaní prietoku krvi mozgom, najmä pokiaľ ide o vaskulárne typy demencie.

4. Zlepšuje funkciu mozgu a pocit pohody

Niekoľko malých, starších štúdií podporuje názor, že užívanie ginkga môže zvýšiť duševnú výkonnosť a vnímanú pohodu.

Výsledky týchto štúdií viedli k tvrdeniam, ktoré spájajú ginkgo so zlepšenou pamäťou, sústredením a pozornosťou. Na to, či suplementácia ginkga môže zlepšiť mentálne schopnosti, sú potrebné ďalšie štúdie.

5. Môže znížiť úzkosť

Niektoré výskumy naznačujú, že užívanie ginkga môže znížiť príznaky úzkosti. V jednej štúdii z roku 2007 bolo 170 ľudí s generalizovanou úzkosťou liečených buď 240 miligramami (mg) ginka, 480 mg ginka alebo placebom. Skupina liečená najvyššou dávkou ginkga zaznamenala o 45 % väčšie zníženie symptómov úzkosti v porovnaní so skupinou, ktorej bolo podávané placebo.

ginkgo biloba ucinky

6. Dokáže liečiť depresiu

Jedna štúdia na ľuďoch so 136 staršími dospelými zistila, že extrakt z ginka dvojlaločného môže zlepšiť symptómy depresie a znížiť hladiny S100B, markera poranenia mozgu, v kombinácii s antidepresívom.

Ďalšia štúdia ukázala, že starší dospelí s depresiou po mozgovej príhode, ktorí užívali extrakt z ginka dvojlaločného spolu s antidepresívom počas 8 týždňov, zaznamenali výrazné zníženie symptómov depresie v porovnaní s užívaním samotného antidepresíva.

Depresia je však zložitý stav, ktorý môže mať rôzne základné príčiny. Je potrebný ďalší výskum, aby sme lepšie pochopili vzťah medzi ginkom a tým, ako môže ovplyvniť depresiu u bežnej populácie.

7. Môže podporovať zrak a zdravie očí

Veľmi málo výskumov skúmalo, ako ginkgo súvisí so zrakom a zdravím očí. Prvé výsledky sú však sľubné. Jedna recenzia ukázala, že ľudia s glaukómom, ktorí užívali ginko, zaznamenali zvýšený prietok krvi do oka, ale to sa nevyhnutne nepremietlo do lepšieho videnia.

Ďalšia revízia dvoch štúdií z roku 2013 hodnotila účinok extraktu ginkga na progresiu vekom podmienenej degenerácie makuly. Niektorí účastníci uviedli zlepšenie videnia, ale nebolo to vo všeobecnosti štatisticky významné.

Zdá sa, že mnohé z týchto pozitívnych výsledkov súvisia so zvýšeným prietokom krvi do oka. Nie je jasné, či by ginkgo zlepšilo videnie u tých, ktorí ešte nemajú zhoršený zrak.

8. Dokáže liečiť bolesti hlavy a migrény

V tradičnej čínskej medicíne je ginkgo veľmi populárnym prírodným prostriedkom na liečbu bolesti hlavy a migrény.

Existuje len veľmi málo výskumov o schopnosti ginka liečiť bolesti hlavy. Ginkgo má protizápalové a antioxidačné účinky a ak je bolesť hlavy alebo migréna spôsobená nadmerným stresom, môže byť užitočné.

Okrem toho, ak bolesť hlavy súvisí so zníženým prietokom krvi alebo zúženými krvnými cievami, schopnosť ginka dilatovať krvné cievy môže zlepšiť tieto symptómy.

Naopak, niektoré migrény sú spôsobené nadmerným rozšírením ciev. V tejto situácii môže mať ginkgo malý až žiadny účinok.

9. Môže zlepšiť príznaky astmy a CHOCHP

Niektoré výskumy naznačujú, že ginkgo môže zlepšiť príznaky astmy a iných zápalových ochorení dýchacích ciest, ako je CHOCHP.

Pripisuje sa to protizápalovým zlúčeninám v ginkgu, ktoré môžu znížiť zápal dýchacích ciest a zvýšiť kapacitu pľúc.

Jedna staršia štúdia na 75 ľuďoch hodnotila používanie extraktu z ginkga spolu s glukokortikosteroidmi na liečbu symptómov astmy.

Hladiny zápalových zlúčenín v slinách tých, ktorí dostávali ginkgo, boli výrazne nižšie ako u tých, ktorí dostávali samotné tradičné lieky.

Ďalšia štúdia z roku 2013 na 100 ľuďoch hodnotila použitie zmesi čínskych bylín, ktorá zahŕňala ginkgo, na liečbu symptómov CHOCHP.

Tí, ktorí užívali rastlinnú formulu, zaznamenali značné zníženie kašľa a bronchitídy po 3-mesačnom sledovaní v porovnaní s kontrolnou skupinou.

V tejto chvíli nie je možné určiť, či toto zlepšenie možno pripísať samotnému ginkgu, alebo či išlo o synergický účinok iných bylín používaných v prípravku liečebnej skupiny.

10. Znižuje príznaky PMS

Predbežný výskum naznačuje, že ginkgo môže pomôcť pri liečbe fyzických aj psychických symptómov predmenštruačného syndrómu (PMS).

Jedna staršia štúdia na 85 vysokoškolských študentoch odhalila 23% zníženie hlásených symptómov PMS pri konzumácii ginkga. Je zaujímavé, že skupina s placebom v tejto štúdii tiež zaznamenala mierne zníženie symptómov PMS, aj keď to bolo oveľa nižšie, približne 8,8 %.

11. Lieči sexuálnu dysfunkciu

Niektoré zdroje uvádzajú, že ginkgo môže liečiť problémy súvisiace so sexuálnou dysfunkciou, ako je erektilná dysfunkcia alebo nízke libido.

Ginko má schopnosť zlepšiť hladinu oxidu dusnatého v krvi, čo zlepšuje cirkuláciu prostredníctvom rozšírenia krvných ciev. V dôsledku toho môže byť ginkgo tiež užitočné pri liečbe rôznych symptómov sexuálnej dysfunkcie zlepšením prietoku krvi do týchto oblastí tela.

Vedľajšie účinky užívania Ginkgo Biloba

Každý, kto užíva lieky na predpis, by sa mal pred užitím bylinných doplnkov vždy poradiť so svojím lekárom alebo lekárnikom, pretože by mohla existovať možnosť nežiaducich reakcií. Ginkgo môže interagovať s niektorými konvenčnými liekmi, vrátane antikoagulancií (riedidiel krvi), nesteroidných protizápalových liekov a antidepresív, a nemalo by sa užívať bez súhlasu vášho lekára.

Zatiaľ čo výskum o jeho výhodách je zmiešaný, zdá sa, že ginkgo je bezpečné a dobre tolerované v miernom množstve.

Vedľajšie účinky užívania ginkga môžu zahŕňať:

 • Bolesť hlavy
 • Závraty
 • Podráždený žalúdok
 • Zápchu
 • Búšenie srdca
 • Alergické kožné reakcie

Najlepšie Ginkgo biloba – recenzie  

1. Jamieson Ginkgo Biloba 90 tabliet

Každá tableta obsahuje 80 mg extraktu Ginkgo Biloba, čo zodpovedá ekvivalentu k 4000 mg rastliny. Stačí užívať 1 tabletu spolu s jedlom každý druhý deň.

ginko ucinky

2. Walmark GinkoPrim MAX 60 tabliet

Výživový doplnok od spoločnosti Walmark obsahuje až tri aktívne látky. Extrakt z Ginkgo Biloba podporuje aktivitu mozgu a prispieva k mentálnej výkonnosti, Dimetylaminoetanol, organickú zložku príbuznú cholínu a magnézium, ktoré prispieva k správnej funkcii psychiky, svalov a látkovej premene.

ginko recenzie

3. Ginkgomax + Bacoba + Lecitín Da Vinci

Výživový doplnok s obsahom štandardizovaného extraktu z Ginkgo biloby, vysokým obsahom Lecitínu a extraktu Bacopy monnieri. Spoločné pôsobenie týchto látok zvyšuje účinnosť prípravku, posilňuje pamäť, stimuluje myslenie a zlepšuje sústredenie.

ginko biloba

4. MedPharma Ginkgo Biloba + Guarana

Výťivový doplnok s prírodnými výťažkami ginkga a guarany pomáha zvyšovať prekrvenie srdca a mozgu, znižuje pocit studených končatín a zlepšuje pamäť. 

ginkgo dvojlalocne

5. Ginkgo Biloba Warrior

Ginkgo biloba v tabletovej forme obsahuje koncentrovaný extrakt z ginkga. Jednu tablletu denne stačí zapiť dostatočným množstvom vody. Vhodné pre študentov učiacich sa na skúšky, pracujúcich ľudí aj zábudlivých seniorov.

ginkgo-biloba-namaximum

Autor článku: Lívia Bogárová

Zdroje:

, , ,